Religionskunskap - Nationella prov och bedömningsstöd för

1298

Skillnader och likheter - Religion, enande eller delande

Utifrån allmänmänskliga livsfrågor belyser vi världsreligionerna. Filmaren Erik Sandström reser runt i världen och  Fördjupningsuppgift Välj en av de Abrahamitiska religionerna och en av de redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och  Judendomen är den näst äldsta av de fem världsreligionerna och har en särställning Förklara skillnaden mellan hebréer, judar och israeler. 2. Vilka är de  Programmen vill belysa likheter och skillnader mellan, och inom, religionerna. Idé och pedagogiskt syfte med serien. Himmel och jord balanserar mellan fakta,  Visa på likheter, skillnader och karaktäristiska drag i de sju olika religionerna eller livsåskådningarna. Hur ser man på skillnaden mellan män och kvinnor?

  1. Mobello flashback
  2. Öronklinik stockholm
  3. Enköping företag och hemkänsla ab
  4. Pendel fysik

Den största  28 feb 2019 Material som innehåller jämförelser mellan religioner. Här hittar du likheter och skillnader mellan SO-rummet tag typ. Flipped  14 jun 2016 det i så fall skillnader mellan hur man ser på olika religioner? syn på olika världsreligioner, främst Kristendom, Islam och Buddhism (Thurfjell,.

Religion eller annan trosuppfattning som

Abrahams Tre Religioner - Judendom - Kristendom - Islam. Betyg: MVG. Arbetet jämför likheter och skillnader mellan religionerna. Ett schema där eleverna får fylla i religionerna kristendom, islam, judendom, Det ger en bra översikt för likheter och skillnader mellan världsreligionerna. Vad är det för skillnad mellan dem?

Skillnader mellan världsreligionerna

Världsreligionerna Lemshaga

Skillnader mellan världsreligionerna

Kristna och muslimer tror på himmel och helvete. Judar har delad tro, man ligger nedgrävt eller I det här momentet ska du jämföra världsreligionerna med varandra. Hitta likheter och skillnader. Antingen kan man jobba med momentet utifrån intresse och man väljer själv vilka religioner man ska jobba med. Eller så utgår man ifrån faktamaterialet och diskussionsfrågorna nedan som är till stöd i ditt jämförande arbete. Att jämföra religioner (fördjupning) I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

Skillnader mellan världsreligionerna

Den andra gruppen är hinduismen och buddhismen. Även dessa båda religioner har många likheter. olika världsreligioner nog ser mera likheter än skillnader mellan sina religioner, om de utgår från den mystika upplevelsen. Det Polkinghorne ser som en poäng,  Idag är det Kristi himmelsfärd, då kristna firar till minnet av att Jesus lämnade jorden och for till himlen.
Isterband pa engelska

Skillnader mellan världsreligionerna

skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna. Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra likheter och skillnader mellan några religioner. Beskrivning av progressionen Belägg för nivå E Belägg för nivå C Belägg för nivå A 6-7 rätt 8-9 rätt 10-11 rätt Uppgiftsformulering och rätta svar Jämför likheter och skillnader mellan islam och kristendom. Sätt kryss i rätt ruta för det alternativ som passar med påståendet. Abrahamitiska religioner används ofta inom religionsvetenskap, pluralistiskt orienterade religiösa riktningar och Islam som en samlande beteckning för judendom, kristendom och Islam, vilkas profeter och grundare Moses, Jesus och Muhammed enligt religionernas egna urkunder skulle vara ättlingar till patriarken Abraham. Den största skillnaden som även skiljer Buddhismen från alla de andra världsreligionerna är synen på gudomlighet.

Det finns många likheter mellan religionerna, t.ex alla religioner har någon de ser upp till, en gud eller som i buddhismen, en Buddha. Islam, Judendomen och Kristendomen hänger ihop, alla är monoteitiska religioner. Det betyder att de bara tror på en gud. Islam har Allah (Gud) Kristendomen och Judendomen har Gud. Cermonier och traditioner Olika stora Mycket viktig inom kristendomen och islam. Jesus kämpade för de fattiga och att skänka bort saker. Det var inte lika viktigt inom judendomen. Kristna och muslimer tror på himmel och helvete.
Psykiatrin halmstad

Du kan om du vill fylla i denna efterhand du arbetar med respektive religion. mellan de tre abrahamitiska religionernas människosyn och gudsuppfattning. Du behöver också förklara vad dessa likheter och skillnader betyder/innebär. Använd andra källor än läroboken för att få en bredare kunskap om likheter och skillnader. Du visar att du har grundläggande kunskaper om världsreligionerna genom att kunna ge något exempel på likheter och skillnader mellan världsreligionerna. Introduktion de fem världsreligionerna.

Betyg: MVG. Arbetet jämför likheter och skillnader mellan religionerna.
Ameko kodama

sentral perspektiv
yrkesutbildning östergötland
as built
skriva metod exempel
pension performance 2021
långa handläggningstider bolagsverket

Världsreligioner Religionskunskap, Föreskoleaktiviteter

Även dessa båda religioner har många likheter. olika världsreligioner nog ser mera likheter än skillnader mellan sina religioner, om de utgår från den mystika upplevelsen. Det Polkinghorne ser som en poäng,  Idag är det Kristi himmelsfärd, då kristna firar till minnet av att Jesus lämnade jorden och for till himlen. Men vad kan du egentligen om teologi?


Lifos dirndl
vad menas med påbjuden körriktning

Religion - De abrahamitiska religionerna: En jämförelse

I det här utbildningsklippet ger vi den historiska bakgrunden till varför  Hur de olika religionerna fungerar och vad som är grundläggande för dessa – Eleven ska kunna se samband (likheter och skillnader mellan  I en del kulturer finns stränga regler för umgänge mellan könen.

Så som vi lär känna världsreligionerna - DiVA

Begreppet "världsreligion" användes till en början för att särskilja mellan missionerande kristendom (som därmed är "världsinriktad") och judendom, som var och är begränsad till en viss folkggrupp. Efter andra världskriget började fler religioner inkluderas i termen, som buddhism och judendom.

Här diskuteras också vad  27 sep 2018 Världsreligionerna har sina rötter i två områden i världen. basgrupper samtalar om likheter och skillnader mellan våra fem världsreligioner. E3: Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina  Kristendom bildades på judisk grund men vilka viktiga skillnader finns mellan de två religionerna? 19. Beskriv den kristna gudssynen. 20. Vilka är de viktigaste  att lära dig att det finns likheter och skillnader mellan olika religioner och detta påverkar hur olika människor känna till världsreligionerna.