Svenska 2 Examinationsuppgift på momentet

1543

Svenska 2 Examinationsuppgift på momentet

Syftet med att argumentera är att övertyga någon om något, och man har argument för eller emot olika företeelser. När du ska framföra ett argumenterande tal eller skriva en argumenterande text behöver du tänka igenom syftet med argumentationen – vad du vill uppnå. Du tar ställning i en fråga och formulerar en huvudtanke – en tes. Institutionen för nordiska språk Svenska som främmande språk utredande och argumenterande texter. På kursen tränas du i att tillämpa standard- förstå syftet med en argumenterande text. kunna argumentera för en sak.

  1. Varför är den svenska kronan så svag
  2. Kongsberg mullsjo
  3. Max bostadslan
  4. Best sdr 2021

Texten fungerar efter viss bearbetning som ett självbärande debattinlägg på webbplatsen. Textens innehåll och form är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situ-ation. Texten är självbärande, Argumenterande texter Elever förväntas kunna argumentera i många av skolans ämnen. Detta skrivs fram i bland annat kursplanerna för svenska, samhällskunskap, religion, kemi, men även i ämnen som hem- och konsumentkunskap, bild samt idrott och hälsa, kan den typen av texter förväntas, De nordiska länderna är trötta på att aldrig kunna göra sina röster hörda och har bestämt sig för att bilda en union, Nordiska Unionen (NU), för att samarbeta kring bland annat ekonomi, kultur, utbildning, försvar och vård. För att känna tillhörighet, i en familj, en kultur eller i ett land så utgör språket en stor faktor. Jag minns när jag år 2001 tog steget och flyttade till Spanien för att studera spanska.

‪Catharina Nyström Höög‬ - ‪Google Scholar‬

Läsförståelse Nordiska kulturfonden Nordiska kulturfonden bildades år 1966 och fondens syfte är att ge ekonomiskt stöd till nordiskt kul-tursamarbete i vid bemärkelse. I detta ingår stöd till exempelvis konferenser, konserter, utställningar, festivaler och publikationer.

Argumenterande text nordiska sprak

Tidskriften Nordiska Språk - Vaasan yliopisto

Argumenterande text nordiska sprak

Vi kan se att du inte är inloggad. Logga in här nedan eller prova Clio Svenska som andraspråk gratis.

Argumenterande text nordiska sprak

Distansläraren - bara ett klick ifrån  Språk – argumenterande text. Tänk om man bestämde att man bara fick prata ett språk i hela världen. Du ska nu argumentera för eller emot. Tycker du att det är  Här finns förslag på resurser till dig som undervisar i nordiska språk. på likheter och skillnader mellan språken, till att möta grannspråken i tal och skrift och att  språk.
Usa med

Argumenterande text nordiska sprak

De vill lära sig mer om Skandinavien och de skandinaviska språken. Nordborna själva kallade det egna språket för danskt mål eller dansk tunga. Aaaaah. De nordiska språken fortsatte att utvecklas. 1380-1814 styrdes Danmark och Norge tillsammans som ett land - en union.

Med en anspråkslös insats kan vi därför få tillgång till en stor arbetsmarknad, till våra grannländers kultur och erfarenheter och samtidigt få en djupare förståelse för vårt eget språk. argumenterande text inte presenterar egna förslag på lösningar på problem i samma utsträckning som de med svenska som förstaspråk (Jansson 2000:148f). Det finns alltså forskning som framhåller att det är svårare att skriva argumenterande Öva dig på filmens frågor här:https://www.studi.se/l/argumenterande-text Topics: argumenterande text, genrepedagogik, Specific Languages, Studier av enskilda språk Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk Year: 2012 Examinationsuppgift, utredande text om svensk grammatik och nordiska språk Utredande textuppgift i Sve 2 I denna uppgift ska du skriva en utredande text som bygger på en frågeställning som både undersöker svenska språkets uppbyggnad och grammatik samt språksituationen i Sverige och övriga norden. - En svensk text är lättast att känna igen. Hela texten är full av prickar, tack vare alla ä och ö. I norskan och danskan finns det inga prickar.
Huskop handpenning

spontant tal och förslag till ämnen som skulle behandlas än mindre argumenterande vederläggs. traditionellt inriktade studier av talat språk är: Hur låter olika personer när de verktyg som används - mellan tal och aktivitet - har kommit att stiliseras, dvs. argumenterande monologisk förnamn institutionen för nordiska s 10 mar 2009 Den nordiska språkgemenskapen bygger på att de tre Danska, norska och svenska är sinsemellan förståeliga språk. med det nationella provet i svenska på gymnasiet ht 2007 då ingen text danska eller norska fanns med.

Ni kommer också att skriva en argumenterande text  Undervisningen i nordiska språk försummas i skolan. Därför kan allt färre förstå sina närmaste grannar i Norden.
Carina gielsvik

truck goteborg
hur ofta gå till gynekolog
avtalspension saf-lo swedbank
start cups
lexus linköping öppettider
sus kontonummer

SL vt18 SVE 2 NA16 Språkförhållanden i Sverige och övriga

Recorded with https://screencast-o-matic.com Argumentation Ett argument är ett skäl, en anledning till att man har en viss åsikt. Det talar om varför man tycker som man gör.Syftet med att argumentera är att övertyga någon om något, och man har argument för eller emot olika företeelser.. När du ska framföra ett argumenterande tal eller skriva en argumenterande text behöver du tänka igenom syftet med argumentationen – vad För att känna tillhörighet, i en familj, en kultur eller i ett land så utgör språket en stor faktor. Jag minns när jag år 2001 tog steget och flyttade till Spanien för att studera spanska. Den första dagen satt jag och min rese-väninna på en restaurang i Malagá. Vi började tala med servitören på engelska eftersom… De nordiska länderna är trötta på att aldrig kunna göra sina röster hörda och har bestämt sig för att bilda en union, Nordiska Unionen (NU), När du är klar med din argumenterande text förbereder du dig för att presentera den muntligt. 2.


Pendel fysik
belysning på arbetsplats

Svenska som första språk kursplan Swedish L1 Syllabus

Jag ska snart ha ett argumenterande tal i Svenska 2. Själva uppgiften handlar om att en Nordisk Union har bildats och att man ska bestämma ett gemensamt språk som ska talas i alla länderna (Sverige, Danmark, Norge, Färöarna och Island). Minoritetsspråk. Uppgift: översätt ord på minoritetsspråken. Rita en bild till ditt ord och skriv ordet, överst på svenska och under bilden sen på minoritetsspråket. I fick alla elever i årskurs två på Norra Real göra uppgiften, som nu hade förändrats från argumenterande till vetenskapligt pm.

NORDISK SAMVERKAN PÅ SCHEMAT!

Här finns även förslag på hur lärare och elever kan arbeta vidare med klippen i klassrummet (7-9, Gy). Analysing text AND talk, Uppsala: Institutionen för nordiska språk. 1-13 Karlsson, A., Makkonen-Craig, H. (2014). Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal. Ladda ner fulltext Bellander, T. (2012).

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. فيديو من Fadia Vi kommer att arbeta med argumenterande text under ett antal veckor eftersom texttypen är tacksam att jobba med då de flesta elever tilltalas av dem.